Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1    Rekisterin nimi
Aurora Nutrients asiakasrekisteri

2    Rekisterinpitäjä
Nimi:           Aurora Nutrients (Y-tunnus: 2885977-3)
Osoite:        Koivukatu 1 A 3
                   37100 Nokia

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@auroranutrients.com

3    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan suoramarkkinointiin, arvontojen suorittamiseen, palkintojen toimittamiseen sekä asiakastilauksien käsittelyyn.

4    Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite.

5    Rekisterin tietolähteet
Nimi sekä sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot (osoite, puhelinnumero) tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

6    Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7    Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, johon sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteri on suojattu normaalein teknisin suojausmenetelmin.

8    Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti.

9    Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Finnish
FI